wrapper

Ziņas

Macroscop, profesionālā programmatūra IP-videonovērošanas sistēmām, ir integrēta ar SCADA+, specializēto programmatūras kompleksu TPVAS (Tehnoloģisko procesu vadības automatizētās sistēmas) projektu izstrādei un palaišanai.

SCADA+ risinājums ir plaši izmantojams ražošanas uzņēmumu, atradņu, elektrostaciju tehnoloģisko procesu kontrolei.

Videosistēmas Macroscop un
monitoringa sistēmas SCADA+ kopīgais darbs ļauj iegūt vienuviet specializētu informāciju par ražošanas procesiem, tehnoloģiskos rādītājus un kontrolējamo objektu stāvokļa videodemonstrēšanu.

Instalējiet IP kameras, lai pārraudzītu atsevišķus sensorus, darbstacijas, cauruļvadu posmus un jebkuru citu svarīgu ražošanas procesa tehnoloģisko komponentu, un varat kontrolēt to darbu, salīdzinot datus no SCADA + un video no Macroscop novērošanas sistēmas.


Paplašiniet drošības sistēmu iespējas, apvienojot Macroscop videonovērošanu ar citiem drošības, audita un automatizācijas rīkiem.