wrapper

Ziņas

Attālinātais monitorings

Šī sistēma nodrošina enerģijas, siltuma, ūdens, ventilācijas, ugunsdrošības, piekļuves kontroles automatizāciju un ļauj veikt tālvadības uzraudzību un reālā laika kontroli ģeogrāfiski sadalītos objektos. Ar šī brīža jaunākajām tehnoloģijām, Jums ir iespēja iegūt savlaicīgu un būtisku informāciju par stāvokli jūsu objektos. Vasarā esot neparasti augstai gaisa temperatūrai, var nojukt īpaši svarīgi objekti Jūsu darba vietā. Paaugstināta temperatūru uz servera, ventilācijas ierīču un  apkures sistēmas pārslodze  var radīt nevajadzīgus zaudējumus, kurus bieži vien nav iespējams atgūt. Statistika liecina, ka visvairāk bojājumu darba aprīkojumā notiek brīvdienās. Uzņēmums Latvijas Tīkli piedāvā Jūsu objekta kontroles sistēmu, izmantojot tālvadības uzraudzību caur internetu vai SMS. Tagad Jūs varat kontrolēt savu biznesu 24 stundas diennaktī, neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas.

Ja Jums rodas papildjautājumi vai vēlaties iegādāties piedāvāto pakalpojumu, tad sazinieties ar mūsu speciālistiem

Mazās un vidējās automatizācijas sistēmu izstrāde, montāža un palaišana (siltummezgls, ventmašīna, sūkņa stacija, u.c.) uz kontrolleru Zelio (Schneider Electric) bāzes, ar attālināto objektu monitoringa un kontroles iespējām caur internetu.

luktemp

Vārdu daudzums ierakstīšanai:

Analogais datu vārds (16 biti)               -3

Komandas vārds (16 komandas)         -1

Vārdu daudzums nolasīšanai (monitoringam):

Analogais datu vārds (16 biti)               -7

Statusa vārds (16 binārie signāli)         -1

Iespējamas arī citas attālinātās pieejas konfigurācijas ar datu apmaiņas paplašinājumu, ko iegūst no jebkura tipa raidītājiem ar 0-10V vai 0-20mA izeju, kā arī skaitītājiem ar impulsa izeju. Interneta nozušanas gadījumā, tīkla moduļa vietā, ieslēdzas GSM-modulis, ar SMS nosūtīšanas iespēju uz nepieciešamajiem numuriem.

Lasīt vairāk...

Piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšana

Pieejas kontroles galvenais uzdevums ir nodrošināt drošību uzņēmuma teritorijā - telpu, īpašuma vai informācijas ar ierobežotu piekļuvi personām vai transportlīdzekļiem izmantošana.

Pieejas kontroles sistēma ļauj reģistrēt darbinieku darba laiku – kavējumu vai aizturēšanās virsstundu laiks, konstatēt katra darbinieka atrašanās vietu telpās vai uzņēmuma teritorijā, ka arī fiksēt dažādas nesankcionētas darbības – kartiņas nodošanu citai personai, neaizslēgtas durvis utt. Šobrīd pieejas kontroles sistēma ir lielu uzņēmumu un svarīgu informācijas objektu neatņemama sastāvdaļa. Uzņēmums Latvijas tīkli dažādus individuālus risinājumus pieejas kontroles sistēmas ieviešana Jūsu uzņēmumā.

Ja Jums rodas papildjautājumi vai vēlaties iegādāties piedāvāto pakalpojumu, tad sazinieties ar mūsu speciālistiem.

Lasīt vairāk...