wrapper

Ziņas

Pieejas kontroles galvenais uzdevums ir nodrošināt drošību uzņēmuma teritorijā - telpu, īpašuma vai informācijas ar ierobežotu piekļuvi personām vai transportlīdzekļiem izmantošana.

Pieejas kontroles sistēma ļauj reģistrēt darbinieku darba laiku – kavējumu vai aizturēšanās virsstundu laiks, konstatēt katra darbinieka atrašanās vietu telpās vai uzņēmuma teritorijā, ka arī fiksēt dažādas nesankcionētas darbības – kartiņas nodošanu citai personai, neaizslēgtas durvis utt. Šobrīd pieejas kontroles sistēma ir lielu uzņēmumu un svarīgu informācijas objektu neatņemama sastāvdaļa. Uzņēmums Latvijas tīkli dažādus individuālus risinājumus pieejas kontroles sistēmas ieviešana Jūsu uzņēmumā.

Ja Jums rodas papildjautājumi vai vēlaties iegādāties piedāvāto pakalpojumu, tad sazinieties ar mūsu speciālistiem.