wrapper

Ziņas

SPECIĀLAIS PIEDĀVĀJUMS LĪDZ 2020. GADA BEIGĀM

Virtuālās vides darba laika uzskaites sistēma bez speciāla aprīkojuma iegādes. Jums būs attālināta piekļuve sistēmai no jebkura punkta, kur ir Interneta pieslēgums. Darbam ar atskaitēm Jums pietiks ar planšetdatoru vai telefonu. Jums nevajadzēs iegadāties serverus un papildus aprīkojumu.

Nekādas papildmaksas, tikai ikmēneša maksājums un Jūsu kompānijas dati ir drošībā.

Jūsu uzņēmumā:

Abonēšanas maksa

(pakalpojumsaprīkojums)

Līdz 30 darbiniekiem

29.99 EUR/ mēn.

Līdz 50 darbiniekiem

49.99 EUR/ mēn.

Līdz 250 darbiniekiem

99.99 EUR/ mēn.

 

Kas ir DELUS?

Pilnīgi automatizēta sistēma uzņēmumu darbinieku darba laika uzskatei. DELUS ļauj iegūt informāciju par to, cik ilgu laiku darbinieks ir pavadījis darbā un vai ir bijuši darba kavējumi.

Kam nepieciešams DELUS?

Darba laika uzskaite – svarīgs uzņēmuma analīzes un resursu pārvaldīšanas instruments. Darba laika uzskaites sistēmas uzstādīšana ļauj kompānijas vadītājiem risināt virkni darba jautājumu kompleksu.

Mūsu izstrādātās sistēmas ļauj veikt praktiski jebkura darba specifikas nianšu uzskaiti jebkurā uzņēmumā. Viena no galvenajām mūsu sistēmas īpatnībām ir attālinātas pieejas pie uzkrāties datiem iespējas. Tajā skaitā iespēja veikt attālināto uzņēmuma struktūrvienību un filiāļu darbības analīzi un kontroli. Grāmatvedība vai personāla pārvalde var atrasties citā pilsētā, bet tas nenozīmē, ka viņiem nebūs pieejami situācijas kontroles līdzekļi.

Mūsu piedāvātā sistēma ļauj sastādīt darba laika uzskaites tabeles neierobežotam darbinieku skaitam, tajā skaitā sadalot viņus nepieciešamajās struktūrvienībās. Turklāt darba grafiks šajās struktūrvienībās (firmas nodaļās vai filiālēs) var būt pilnīgi atšķirīgs. Viens no uzskaites sistēmas pamatelementiem ir uzņēmuma personāla datu katalogs, kurš satur gan darbinieku personīgos datus (vārdus, uzvārdus utt.), gan arī datus par darba laiku (darba grafiki utt.). Žurnālā tiek reģistrēti notikumi (ieeja un izeja no teritorijas, atvaļinājumi, slimības lapas utt.), kuru analīze kalpo par pamatu uzņēmuma pārvaldīšanas sistēmas izveidošanai. Tādā veidā, struktūrvienību vadītāji iegūst reālos datus. Datu analīze ļauj saformēt „Darba laika uzskaites tabeli”. Tabele var būt atspoguļota Microsoft Excel tabulas veidā vai var būt noformēta PDF formātā. Tabelē var atvērt darbinieka kartiņu par katru datumu atsevišķi, kurā var redzēt darbā ierašanās laiku un aiziešanas no darba laiku, kā arī intervālu starp šiem notikumiem. Darbinieka kartiņa lietotāju ērtībām tiek izvadīta no programmas uz Microsoft Excel.

Visas šīs uzskaites formas programmā tiek apkopotas kopējā datu bāzē, kas ir nepieciešams, lai varētu saformēt algas ikmēneša aprēķinu un ieskaitīšanu, slimības naudu, atvaļinājuma atskaites utt. Visi šie aprēķini ir automatizēti, tas ir, programma izdot saformētu darba laika uzskaites tabeli, uz kuras pamata var ieskaitīt darba algu. Tāpēc, mūsuprāt, darba laika uzskaites sistēma ir lielisks instruments gan personāla speciālistiem un lokālo struktūrvienību vadītājiem, gan arī algas grāmatvežiem.

Dati programmā tiek arhivēti. Bet arhīvs ir „dzīvs”. Nepieciešamības gadījumā no programmas var saņemt jebkura veida brīvās atskaites: kurš kurā dienā un cik ilgi ir strādājis virsstundas vai kurš un kad bija uz slimības lapas.

Programma uztur gan krievu valodu, gan arī latviešu valodu. Programma var būt integrēta uzņēmuma esošajā grāmatvedības programmā. Sistēma ļauj strādāt ar datiem „attālināti”, tas ir, atbildīgajiem speciālistiem nav nepieciešamības fiziski atrasties uzņēmuma teritorijā.

Un pats galvenais, uzstādot sistēmu, tiek ņemta vērā katra uzņēmuma unikalitāte. Tāpēc katra mūsu izstrādātā darba laika uzskaites sistēma nav līdzīga nevienai citai. Ieklausīties pasūtītāja velmēs, un ņemt vērā visas detaļas – tas ir mūsu uzdevums. Savukārt darba laika uzskaites sistēmas uzdevums – palīdzēt mūsu klientiem strādāt un pelnīt!

Kā tas strādā?

- Balstīta uz piekļuves – kontroles sistēmas datiem

- Tiek kontrolēta darbinieku pārvietošanās uzņēmumā

- Pastāv iespējas veidot atskaites (tabeles) darba algas aprēķināšanai

- Sistēmā var piekļūt ar interneta palīdzību

Darba laika uzskaites sistēmas elementi:

- Piekļuves – kontroles sistēmas dati

- Lietotāji

- Kartiņas

- Nodaļas

- Uzskaites profili

- Svētku dienu kalendārs

Lietotāji un kartiņas:

- Lietotāju katalogā ir informācija par katru darbinieku, kura nepieciešama darba laika tabeles noformēšanai

- Katra lietotāja kartītē tiek reģistrēts atvaļinājums, slimības lapa, komandējumi utt. Dati tiek izmantoti tabeles formēšanai

- Visas kartes, kuras ir piesaistītas pie reģistrētiem sistēmā lietotājiem, atrodas karšu katalogā

Nodaļas:

- Nodaļu katalogā ir uzņēmuma struktūrvienību saraksts

- Lietotājus var sadalīt struktūrvienībās un tāpēc var formēt tabeli katrai struktūrvienībai atsevišķi

Uzskaites profili un profila korekcija:

- Pēc noklusējuma ir darba laika uzskaites bāzes profili, kuri rezultātā tiek izmantoti analizējot piekļuves – kontroles sistēmas datus

- Ir paredzēta profila koriģēšanas funkcija, kura ļauj uzkrāt koriģējošos datus katram darbiniekam (tiek izmantota darbiniekiem, kuri strādā maiņās)

Neatkarīgais personāla monitorings:

- Efektīvs monitoringa instruments;

- Objektīvie dati;

- Attālināto darbinieku, biroju kontrole;

- Sistēmas maigums.