wrapper

Ziņas

Latvijas Tīkli

Latvijas Tīkli

Attālais monitorings

Šī sistēma nodrošina enerģijas patēriņa, siltumapgādes, ūdensapgādes, ventilācijas, ugunsdzēsības signalizācijas, piekļuves kontroles automātizāciju un ļauj veikt attālo kontroli un teritoriāli sadalīto objektu vadību reālā laika režīmā. Pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, Jums ir iespēja saņemt savlaicīgu un nepieciešamo informāciju par Jūsu objekta stāvokli visos līmeņos.

Vasaras anomālā gaisa temperatūrā, ko mēs novērojam jau vairākus gadus, var tiek sabojāti vissvarīgākie Jūsu darba objekti. Temperatūras paaugstināšana serveru telpā, ventilācijas iekārtas vai siltumapgādes sistēmas darba kļūme un daudz kas cits var novest pie neattaisnotiem zaudējumiem, kurus bieži nevar atjaunot. Pēc esošajiem datiem, lielākais darba aparatūras kļūmju skaits notiek tieši brīvdienās. Uzņēmums Latvijas tīkli piedāvā Jūsu objekta kontroles sistēmu, izmantojot attālo monitoringu caur internetu vai isziņu. Tagad varēsiet kontrolēt savu biznesu 24 stundas diennaktī, neatkarībā no Jūsu atrašanās vietas.

Ja Jums ir radušies papildu jautājumi vai vēlaties pasūtīt šo pakalpojumu, sazinieties ar mūsu speciālistiem.

Mazas un vidējas automatizācijas sistēmas (siltummezgls, ventiļa, sūkņu stacija u.c.) izstrāde, montāža un palaišana uz Zelio (Schneider Electric) kontrolleru bāzes ar monitoringa un objektu attālas vadības iespējām.

luktemp

Ierakstīšanas vārdu skaits:

Datu analoga vārds  (16 bits)               -3

Komandas vārds (16 komandas)        -1

Lasīšanas vārdu skaits (monitorings):

Datu analoga vārds  (16 bits)              -7

Statusa vārds (16 bināru signāli)        -1

Ir iespējamas arī citas attālās piekļuves sistēmas konfigurācijas ar datu apmaiņu paplasīnājumu, saņēmto no jebkura veida transmiteriem ar izvade 0-10 B vai 0-20 mA, kā arī no skaitītājiem ar impulsu izeju. Ja internets nav pieejams, tīkla moduļa vietā tiek ieslēgts GSM-modulis, kurā var sūtīt īsziņas uz nepieciešamajiem tālruņiem.

Lasīt vairāk...

Darba laika uzskaites sistēma

Что такое DELUS

Полностью автоматическая система для учёта рабочего времени сотрудников. DELUS позволяет получить информацию о том сколько времени работник провел на работе, и были ли опоздания.

Кому нужен DELUS?

Учет рабочего времени – важный инструмент анализа и управления ресурсами предприятия. Установка системы учета рабочего времени позволяет руководителям компании решать целый комплекс рабочих вопросов.

Разрабатываемые нами системы позволяют учесть практически любые нюансы специфики работы того или иного предприятия. Одной из главных особенностей нашей системы является постоянная возможность удаленного доступа к накопленным данным. В том числе возможность вести анализ и контроль деятельности удаленных подразделений или филиалов компании. Бухгалтерия или отдел кадров могут находиться в другом городе, но это не значит, что у них не будет средств контроля ситуации.

Предлагаемая нами система позволяет составлять табели рабочего времени неограниченного количества работников в том числе разбивая их на необходимое количество подразделений. Причем график работы в этих подразделений (отделах или филиалах фирмы) может быть абсолютно разным. Одним из основных элементов системы учета является справочник данных персонала предприятия который содержит как личный данные сотрудников (ФИО и т.д.) так и данные для расчета рабочего времени (рабочий график и т.д.) . В журнале регистрируются события (вход и выход на территорию, отпуск, болезнь и т.д.) анализ которых и создает основу для создания системы управления компанией. Таким образом, руководители подразделений получают реальные данные Анализ данных журнала позволяет сформировать «Табель учета рабочего времени». Табель может быть отражён в виде таблицы Microsoft Excel или сформирован в формате PDF. В табеле можно открыть карточку работника по каждой дате, в которой можно увидеть фактическое время прихода и ухода, а также интервал между этими событиями. Карточка работника для удобства пользователей так же выгружается из программы в Microsoft Excel.

Все эти учетные формы в программе сводятся в общую базу данных, необходимых для формирования ежемесячного расчета и начисления заработной платы, больничных, учета отпусков и т.д. Все эти расчеты автоматизированы, то есть программа выдает сформированный табель рабочего времени, на основе которого можно начислять заработную плату. Поэтому, на наш взгляд, система учета рабочего времени – отличный инструмент не только для специалистов по персоналу и руководителей локальных подразделений, но и для бухгалтеров по заработной плате.

Данные в программе архивируются. Но архив является «живым». При необходимости из программы можно получить любые произвольные отчеты: кто в какой день и сколько часов работал сверхурочно или кто и когда был на больничном .

Программа поддерживает как русский, так и латышский язык. Может быть интегрирована в действующую на предприятии бухгалтерскую программу. Система позволяет работать с данными “удаленно”, т.е. ответственным специалистам нет необходимости физически находиться на территории предприятия.

И самое главное, при установке системы, учитывается уникальность предприятия. Поэтому каждая разработанная нами система учета рабочего времени не похожа на другую. Прислушаться к пожеланиям заказчика и учесть все мелочи – наша задача. Ну а задача системы учета рабочего времени – помогать нашим клиентам работать и зарабатывать!

Как это работает?

 •                             Основана на данных Контрольно-пропускной системы
 •                             Контролируется перемещение работников на предприятии
 •                             Есть возможность создавать отчёты (табеля) для расчёта заработной платы
 •                             Можно зайти в систему через интернет

 

delus

Элементы системы учёта рабочего времени:

 •                             Данные контрольно- пропускной системы;
 •                             Пользователи
 •                             Карточки
 •                             Отделы
 •                             Профили учёта
 •                             Календарь праздничных дней

Пользователи и карточки:

 •                             В справочнике пользователей есть информация о каждом сотруднике, которая необходима для формирования табеля рабочего времени
 •                             В каждой карточке пользователя регистрируются отпуск, больничные, командировки и т.д. Данные используются для формирования табеля
 •                             Все карты, которые привязаны к зарегистрированным в системе пользователям, находятся в справочнике карт

Отделы:

 •                             В справочнике отделов есть список подразделений предприятия
 •                             Пользователей можно разделить на подразделения и поэтому можно формировать табель каждого подразделения отдельно

Учётные профили и коррекция профиля:

 •                             По умолчанию есть базовые профили учёта рабочего времени, которые впоследствии используются при анализе данных контрольно-пропускной системы
 •                             Предусмотрена функция коррекции профиля, которая позволяет накапливать корректирующие данные каждому сотруднику (используется для сотрудников, которые работают по сменам)

Независимый мониторинг персонала:

 •                             эффективный инструмент для мониторинга;
 •                             объективные данные;
 •                             контроль удаленных сотрудников, офисов;
 •                             надежность системы.

 

 

 

8CA29A3A76D4377FF012D3A9CB4347825060B1431422AEB177pimgpsh fullsize distr

 

 ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦА 2015 ГОДА

Облачная система учета рабочего времени без приобритения оборудования.

У вас будет возможность удаленного доступа к системе из любой точки, где имеется Интернет подключение. Для работы с отчетами достаточно даже телефона или планшета. Вам не понадобятся ни сервера ни дополнительные компьютеры для системы.

Никаких дополнительных расходов, только ежемесячная плата и данные вашей компании в целости и сохранности.

На вашем предприятии:

Абонентская плата

(услуга+ оборудование)

До 30 работников

29.99 EUR/ мес.

До 50 работников

49.99 EUR/ мес.

До 250 работников

99.99 EUR/ мес.

Lasīt vairāk...

Siltuma mezgls brīvi programmētā mikro-kontrolera un datu bāzes servera pamatā

Mūsu risinājums nodrošina:

- Divu kontūru vadība (apkure un karstais ūdens) ar PI-regulatoriem un ventiļiem ar 3-punktu vadību 230VAC (Siemens);

- Apkures regulēšana atkarībā no laikapstākliem pēc grafikiem ar nepieciešamo slīpumu un lūzuma punktiem;

- Ekonomiskais un komfortabls apkures režīms ar uzdevuma iespēju katram nedēļas dienam (līdz pieciem periodiem diennaktī);

- Ērti un taupīgi karstā ūdens sagatavošanas režīmi ar programmēšanas iespēju katram nedēļas dienam;

- Ekonomiskais (nakts) apkures režīms atkarībā no laikapstākliem;

- Cirkulācijas sūkņa startēšanas meģinājums ārpus apkures perioda;

- Kontrollera pieslēgšana serverim caur Ethernet.

Iespēja saņemt līdz deviņiem analogu parametriem pēc TCP/IP protokola:

- siltumnesēja temperatūra ( 0...100 °C);

- karstā ūdens temperatūra ( 0...100 °C);

- ārējā gaisa temperatūra (-50...+50 °C);

- siltumenerģija par laika vienību (KWT/h) no Siemens skaitītāja impulsa izejas (nepieciešams impulsa izejas modulis priekš Ultraheat_UH50);

- siltumnesēja apjoms (m3) no Siemens skaitītāja impulsa izejas (nepieciešams impulsa izejas modulis priekš Ultraheat_UH50);

- ūdens paterīņš uzsildīšanai (m3) no karstā ūdena skaitītāja impulsa izejas (nepieciešama impulsa galviņa);

- vadības signāls uz apkures ventiļa piedziņu (0...100%);

- vadības signāls uz karstā ūdens ventiļa piedziņu (0...100%);

- Iespēja saņemt līdz astoņiem binārajām signāliem (stāvokliem vai avārijām);

- Iespēja saņemt regulārus pārskatus tabulu un grafiku veidā;

- Iespēja attālināti koriģēt apkures temperatūras grafika bīdi un karstā ūdens temperatūras uzdošanu;

- visu pamatiestatījumu (4х18) izvads uz teksta displeju;

- visu paramentru ievada iespēja ar teksta displeju;

- iespēja paplašināt monitoringa sistēmu līdz SKADA sistēmai ar operatora grafisko interfeisu, arhīviem, trendiem, notikumu žurnāliem utt. katram no siltummezgliem.

tuzel

Lasīt vairāk...

Videonovērošanas sistēmas biznesam

Vēl nesen videonovērošanas sistēmas tika uzstādītas tikai lielos uzņēmumos un lielo kompāniju teritorijās. Šodien šis nepieciešamais pakalpojums ir kļuvis publiski pieejams ne tikai tehniskajā, bet arī finanšu līmenī.
Daži vārdi par videonovērošanas vai videokontroles sistēmas praktisko lietošanu.
Pirmajā acu uzmetienā tas var šķist pārspīlēti, bet, ja pievēršaties statistikai un personiskajai pieredzei, videokontrole par 70% brīdina neapdomātas cilvēku rīcības.
Lietišķas sievietes, atstājot savus bērnus ar aukli, ir spiesti uzticēt svešu cilvēku, nereti pakļaujot bērnu briesmām. Videokontroles uzstādīšana pilnīgi izslēdz amorālo uzvedību no darba ņēmēja puses.
Mazajā biznesā, kad visi darbinieki ir visu acu priekšā, tikpat grūti ir novērtēt visu videonovērošanas nozīmi un nepieciešamību. Bet tas varētu būt visvienkāršākā pašapmānīšanās. Ja Jūs sēžat savu darbinieku priekšā un paši kontrolējat visu darba gaitu un darba laika uzskaiti, tad šis pakalpojums nav paredzēts Jums. Ja Jūs tiešām strādājat un ejat uz tikšanos, Jums ir atsevišķs kabinets un darbinieki paši regulē savu darba dienu, tad zaudējuma varbūtība tiek palielināta daudzkārt. Rezultātā uzņēmumā sākas kadru plūstamība, bet Jūsu bizness dod sūci. Vai nu jums ir iespēja kontrolēt savu biznesu, vai arī Jūs dodat šo iespēju saviem darbiniekiem, kuri paši kontrolē arī Jūsu biznesu.

Ja Jums ir radušies papildu jautājumi vai vēlaties pasūtīt šo pakalpojumu, sazinieties ar mūsu speciālistiem.

Attālinātā priekšskatījuma iespēja

Atrodoties savā kabinetā, komandējumā vai savā mājā, jūs varat skatīt arhīva video un pilnīgi kontrolēt situāciju Jūsu birojā, mājās vai objektā. Tam ir jābūt dators ar pielēgumu internetam.

Tāpat šāds risinājums var pienākt tiem, kuri izmanto aukļu bērnu aprūpes pakalpojumus. Atrodoties darbā, varat būt drošs, ka ar jūsu bērnu viss ir kārtībā.

Ierakstu ierīču veidi

Bezsaistes ierīces ir pabeigtas ierīces ar iebūvētu cieto disku, kas izskatās pēc DVD atskaņotāja. Papildus var tikt aprīkoti ar CD/DVD, lai pārvietotu arhīvu uz ārējiem datu nesējiem. Tiek pārvaldīti ar tastatūras palīdzību priekšējā paneļī.

Ierīces uz datora bāzes - datorā tiek uzstādīta tveršanas video karte, kurai pieslēdzas apsardzes televīzijas kameras. Nepieciešams instalēt specializētu programmatūru, ar kuras palīdzību tiek pārvaldīta sistēma. Šādu sistēmu galvenais trūkums ir nepietiekami stabils operētājsistēmas Windows darbs.

Numuru atpazīšana

Tā ir objektu, kuriem ir identifikācijas numurs, atpazīšanas, uzskaites un analīzes sistēma. Objekti var būt braucoši automobiļi, kas nonāk videokameru redzeslokā, vilciens ar vagonu numuriem, produktu konveijera ražošana, kas ir numurēti un nonāk videokameras redzeslokā.
Numura esamība kādas plūsmas objektos tikai paplašina uzskaites, apstrādes, analīzes un programmētās sistēmas reakcijas iespējas. Sistēma var identificēt objektu pēc tā numura un reaģēt atbilstoši iestatījumiem. Pārbaudīt un izsniegt informāciju par to, ka automobilis ir nozagts un ir meklēšanā, jāpārrēķina un jāidentificē visi vilciena vagoni vai vienkārši jāatver šlagbaumu autostāvvietā, nolasot piebraucošās mašīnas numuru.

Ierakstīšanas ierīču darba režīmi

Pēc kustības detektora: mūsdienu digitālās videonovērošanas sistēmas spēj analizēt kustības novērošanas zonā video signālu no videokameru kameras.
Ierakstīšanas ierīces var ierakstīt gan nepārtraukti, gan pēc notikumiem
Pēc ārējā apsardzes sensora: ierakstu var aktivizēt pēc signāla no apsardzes sensora, piemēram, telpiska.
Pēc kustības kamerā: kaut kāds notikums notiek kameras priekšā.
Pēc piekļuves sistēmas signāla: ieraksts tiek aktivizēts pēc signāla no kontroles un piekļuves vadības sistēmas.
Pēc grafika: tiek ieprogrammēts ieraksta laiks pēc nedēļas dienām un diennakts laika.

Tāme darbu veikšanai virs EUR 20.00 taisam bezmaksas

SIA LATVIJAS TĪKLI valdes priekšsēdētājs
Aleksandrs Jemeļjanovs
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
pirmdiena-piektdiena no 9.00 līdz 18.00
Lasīt vairāk...

SIA Latvijas Tikli ir produkta Fortreza oficiālais pārstāvis

Daudzi klienti bieži jautā, vai nav kaut kādi drošāki vai elegantāki risinājumi objekta perimetra aizsardzībai nekā ierastais infrasarkanais stars, un beidzot varam atbildēt – IR! Latvijas Tikli kļuva par oficiālo produkta Fortreza pārstāvi.

Lasīt vairāk...

Macroscop - tas ir pārdošanas pieauguma un mazumtirdzniecības peļņas palielināšanas instruments

Macroscop – tas ir pārdošanas pieauguma un mazumtirdzniecības peļņas palielināšanas instruments

Vai jūs joprojām domājat, ka videonovērošana ir tikai par drošību? Mēs ar Macroscop esam gatavi pierādīt, ka videonovērošana mazumtirdzniecībā ir drošība, peļņa, izdevumu samazināšana un rutīnu procesu automatizācija.
Šodien praktiski katrā veikalā (no mazveikaliem blakus mājai līdz lieliem tirdzniecības centriem) ir uzstādīta videonovērošanas sistēma: no 2-3 līdz simtiem videokameru. Nezināšanas deļ bieži videonovērošana tiek izmantota vienīgi apsardzei un drošības nodrošināšanai. Patiesi, sākotnēji novērošanas kameras tika uzstādītas tieši šo uzdevumu risināšanai, bet modernās tehnoloģijas un bagātais funkcionālis, kas ir pieejams Macroscop lietotājiem šodien, šo sarakstu paplašina vairākas reizes.
Pateicoties intelektuāliem moduļiem Macroscop programmatūra ļauj pārveidot videonovērošanas sistēmu par pārdošanas pieauguma un peļņas palielināšanas instruments veikalu un tirdzniecības centru īpašniekiem.


1. Pieslēdzot apmeklētāju skaitīšanas moduli, Jūs saņemsiet informāciju par cilvēku skaitu, kuri apmeklējuši noteiktu nodaļu vai visu veikalu. Salīdzinot tos ar faktisko pārdošanas apjomu, varēsiet novērtēt konversiju no apmeklētāja uz pircēja.

Ja konversija nav pietiekami augsta, var iedarbināt atlaides akcijas, un jau pēc tam novērtēt to efektivitāti ar to pašu moduļa palīdzību. Var arī pievērst uzmanību veikala personāla darba kvalitātei un pielāgot viņu pieeju saskarsmei ar potenciālajiem pircējiem un tieši pārdošanai.

image001mcr

2. Izmantojot satiksmes intensitātes siltuma karti, Jūs saņemsiet datus par apmeklētājiem vispopulārākajiem pārvietošanās maršrutiem tirdzniecības zālē. Lai palielinātu pārdošanas, varat koriģēt preces izvietošanu un novietot noteiktu produkciju tieši šajos maršrutos.

image002mcr

3. Izmantojot apmeklētāju skaitīšanas moduļa datus, kas uzstādīti dažādos tirdzniecības centra punktos, kā arī satiksmes intensitātes siltumkarti, tirdzniecības centra telpu īpašnieks var noteikt apmeklētāju iecienītākās vietas. Un iznomāt šīs tirdzniecības vietas ar augstāko nomas likmi.

4. Uzstādot sistēmā tukšo plauktu detektoru, Jūs nodrošināsiet tūlītēju paziņojumu veikala darbiniekiem par tukšo plauktu, lai viņi varētu laikus piepildīt tās ar precēm, bet veikals – nezaudētu peļņu.

5. Arī pārdošanas apjomus var panākt, paaugstinājot pircēju lojalitāti noteiktam veikalam vai nodaļai. To var izdarīt, izmantojot cilvēku skaitīšanas rindā moduļa datus. Ja rindā esošo cilvēku skaits noteiktajā kasē pārsniedz pieļaujamo vērtību, veikala darbinieks saņems attiecīgu paziņojumu. Tas ļaus operatīvi atvērt jaunas klientu kases, kas palīdzēs izvairīties no neērtībām pircējiem.

image003mcr

Visi videonovērošanas sistēmas dati, kas ļaus palielināt veikala peļņu un palielināt pircēju lojalitāti, Macroscop sniedz ērtā veidā: pārskati, tabulas un krāsu shēmas, kuras ir saprotamas pat lietotājam bez speciālām tehniskām zināšanām. Vienkārša uztverei informācija ir noderīga mārketingiem, preču zinātniekiem, tirdzniecības biznesa pārvaldniekiem un īpašniekiem.

Gramatiski pareizi izveidojot veikalu un tirdzniecības centru videonovērošanas sistēmu, to komponentu un iekārtu izmaksas var būt vairākkārt atmaksātas.

6300 + Krievijas un vēl 54 pasaules valstu veikali un tirdzniecības centri jau saņem labumu no videonovērošanas sistēmām uz Macroscop bāzes.

 

Lasīt vairāk...

Macroscop prezentē tukšo plauktu detektoru – jaunu risinājumu pārdošanas palielināšanai mazumtirdzniecībā

Macroscop, IP videonovērošanas sistēmu programmatūras izstrādātājs prezentē tukšo plauktu detektors – jauns intelektuālais modulis veikalu peļņas palielināšanai.

Tukšo plauktu detektors Macroscop nekavējoties paziņo veikala darbiniekam par tukšo plauktu, lai to laikus piepildīt ar precēm, bet veikals – nezaudēt peļņu.

Kā darbojas tukšo plauktu detektors?
Modulis iegaumē 100% aizpildīta plaukta etalonattēlu. Darba laikā tas nepārtraukti salīdzina plaukta pašreizējo stāvokli ar precēm un etalonattēlu. Ja no plaukta ir paņemta prece un tā ir daļēji tukša, videosistēma par to paziņo veikala darbiniekam.

Operators var iestatīt pārrobežu plaukta aizpildījuma procentuālo vērtību, kurā saņems paziņojumu, lai izvairītos no pārmērīgiem ziņojumiem. Kā arī uzstādīt ērtu informēšanas veidu – signāla veidā klientu programmā Macroscop, īsziņu uz savu tālruni, paziņojumus Viber, WhatsApp un Telegram vai e-pasta vēstulēs.

Pieslēdzot tukšo plauktu detektoru savā videonovērošanas sistēmā, veikala pārvaldnieks vai īpašnieks:
- samazina izmaksas, samazinot darbinieku skaitu, kuriem nepārtraukti jāizseko tukši plaukti tirdzniecības zālē;
- palielina peļņu, ņemot vērā, ka pircējiem vienmēr ir pieejamas jebkuras preces no veikala preču klāsta.
“Macroscop” plauktu aizpildījuma detektors ir kļuvis par jaunu instrumentu efektīvu risinājumu portfelī mazumtirdzniecībai. Šodien tajā ietilpst apmeklētāju skaita intelektuālie moduļi, cilvēku skaitīšana rindā, personāla aktivitāšu kontrole, autonumuru atpazīšana, kustības intensitātes siltumkarte, kā arī atstāto priekšmetu, dūmu un uguns detektori.
Precizēt tukšo plauktu un vērtību detektora lietošanas nosacījumus, kā arī pasūtīt testēšanas moduli savā objektā, var sazināšoties ar Latvijas tīkli speciālistu.

Lasīt vairāk...

Macroscop atbalsta sadarbību ar SCADA+, programmatūra tehnoloģisko procesu kontrolei

Macroscop, profesionālā programmatūra IP-videonovērošanas sistēmām, ir integrēta ar SCADA+, specializēto programmatūras kompleksu TPVAS (Tehnoloģisko procesu vadības automatizētās sistēmas) projektu izstrādei un palaišanai.

SCADA+ risinājums ir plaši izmantojams ražošanas uzņēmumu, atradņu, elektrostaciju tehnoloģisko procesu kontrolei.

Videosistēmas Macroscop un
monitoringa sistēmas SCADA+ kopīgais darbs ļauj iegūt vienuviet specializētu informāciju par ražošanas procesiem, tehnoloģiskos rādītājus un kontrolējamo objektu stāvokļa videodemonstrēšanu.

Instalējiet IP kameras, lai pārraudzītu atsevišķus sensorus, darbstacijas, cauruļvadu posmus un jebkuru citu svarīgu ražošanas procesa tehnoloģisko komponentu, un varat kontrolēt to darbu, salīdzinot datus no SCADA + un video no Macroscop novērošanas sistēmas.


Paplašiniet drošības sistēmu iespējas, apvienojot Macroscop videonovērošanu ar citiem drošības, audita un automatizācijas rīkiem.

 

Lasīt vairāk...

PowerBox – AUTONOMĀS ELEKTROAPGĀDES KOMPLEKSS

Vienkārša integrācija un instalācija
Ņemot vērā risinājuma kompaktumu, instalācija tiek veikta ar minimālajām sagatavošanas un uzstādīšanas izmaksām. Uz stabiem iekārtas tiek nostiprinātas ar trim metāla lentēm. Elektroenerģijas pieslēguma izmaksas ir minimālās.

Lasīt vairāk...

LT-ASCCTV-M1-V3-LTE-LPR/2MP

LT-ASCCTV-M1-V3-LTE-LPR/2MP

 

Image Sensor:

1/1.8’’ Progressive Scan CMOS

Lasīt vairāk...