wrapper

Ziņas

Konferences "Likumība, drošība un tiesiskā kārtība sabiedrības transformācijas ģeopolitiskajos apstākļos"

PROGRAMMA

Organizatori:

  • Baltijas Starptautiskā Akadēmija (BSA)
  • Society for Baltic Security (SBS)

Konferences norises datums: 2015. gada 24. aprīlī

Konferences norises vieta: Rīga, Lomonosova iela ¼, 207. aud.

Dalībnieku reģistrācija: 09:30 - 10:00

Konferences atklāšana (10:00)

  • Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons
  • Latvijas Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs
  • BSA Senāta priekšsēdētājs Staņislavs Buka
  • SBS valdes priekšsēdētājs Mihails Černousovs
  • BSA Studiju virziena Tiesību zinātnes direktore Gaļina Beliha

I daļa

(10:15 – 13:00)

Moderatori: Aivars Borovkovs, Gaļina Beliha, Mihails Černousovs

1. Uldis Krastiņš (Latvija) Dr.habil.iur., LU profesors - Krimināltiesību reforma turpinās.

2. Aleksejs Biņeckis (Krievija) Dr.sc.pol., profesors, Maskavas advokātu kolēģijas „Biņeckis un

partneri” prezidija priekšsēdētājs, Starptautiskās advokātu asociācijas (IBA) loceklis Londonā,

Londonas Starptautiskās šķīrējtiesas (LCIA) loceklis, Nacionālās pretkorupciju komitejas

priekšsēdētāja padomnieks starptautiskās tiesiskās sadarbības jautājumos, programmas «Имеете

право» vadītājs - Tehnogēnā tiesa - ceļš uz pilnīgu sabrukumu.

3. Raimonds Koptenkovs  (Latvija) Mag.iur., Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras

lektors, pulkvežleitnants - Likumība, drošība un tiesiskā kārtība sabiedrības transformācijas

ģeopolitiskajos apstākļos.

4. Arturs Čulickis (Igaunija) A/S Tallinng grupp iekšējā drošības dienesta vadītājs -

Privātkompāniju iespējas, veicot izmeklēšanu.

5. Vladimirs Frolovs (Latvija) Rīgas Domes deputāts – Par iedzīvotāju un sabiedrisko

organizāciju iesaistīšanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un tiesībpārkāpumu

novēršanā Rīgā un Latvijā.

6. Mihails Ņesterovs (Krievija) «Informācijas konsaltinga biroja „De-Fakto” ģenerāldirektors –

Daži jautājumi, kas saistīti ar kontrafakta produkcijas ražošanas un realizācijas

7. Viktors Paškovs (Latvija) Rīgas Domes deputāts – Cilvēka drošība un likumdošana. Kad

Saeima sāks pieņemt likumus, kas ir Latvijas iedzīvotāju interesēs?

8. Dainis Mežulis (Latvija) Dr.iur., BSA asoc.profesors – Krimināllikuma normu interpretācijas

9. Leonīds Makans (Latvija) Mag.iur., BA Turība vieslektors, Agra Lācīte-Čakstiņa (Latvija)

Mg.iur., Biznesa augstskola „Turība” lektore, - Aizturēšana apsardzes darbībā – problēmas

Kafijas pauze (13:00 - 14:00)

II daļa

(14:00-16:00)

Moderatori: Mihails Černousovs

10. Mihails Černousovs (Latvija) Dr.iur., BSA asoc.prof., zvērināts advokāts, SBS valdes

priekšsēdētājs, Ex-detective – Cietušo interešu aizsardzība sabiedrības transformācijas

ģeopolitiskajos apstākļos.

11. Jānis Ivančiks (Latvija) Dr.iur, Biznesa augstskolas Turība vadošais pētnieks. Saeimas

apakškomisijas atbalstītie priekšlikumi grozījumiem Operatīvās darbības likumā.

12. Valerijs Zemļanovs  (Latvija) SBS valdes loceklis – Privātdetektīva profesionālā ētika.

13. Ēriks Treļs (Latvija) Dr.iur. Valsts policijas koledžas lektors - Sociālā naida un nesaticības

izraisīšanas krimināltiesiskais regulējums, un tā piemērošanas teorētiskās un praktiskās

14. Julius Anšins (Latvija) Neatkarīgu ekspertu Starptautiskās federācijas valdes priekšsēdētājs -  

Neatkarīgas ekspertīzes attīstības problēmas pasaulē un Latvijā.

15. Georgijs Cvetkovs (Latvija) Dr.phil. – Par latentās noziedzības modelēšanu Latvijā (pēc

CSI «Pārdaugava» materiāliem).

16. Aigars Evardsons (Latvija) Mag.iur., M.tiesu eksperts, Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas

centra vecākais eksperts korupcijas novēršanas jautājumos – Tehnisko līdzekļu teorētiskais

raksturojums.

17. Rostislavs Kopitovs (Latvija) Dr.sc ing. Profesors ISMA - Pētījums vajadzību pēc drošības,

vērtējot uzņēmumu.

18. Baiba Hercmane (Latvija) Mag.educ.sc, Valsts policijas koledžas katedras vadītāja -

Emocionālās un ekonomiskās vardarbības kvalifikācijas problemātika krimināltiesībās

19. Genādijs Gončarovs (Latvija) Dr.oec. Pasta un deklaratīvo baložu audzētāju asociācijas valdes

priekšsēdētāja vietnieks - Mājdzīvnieku drošības ekonomiskie aspekti.

20. Kristīne Kuzņecova (Latvija) Mag.iur. Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras

docente - Terorisma draudi Eiropā un to ietekme uz Latvijas drošības vidi.

21. Igoris Zareckis (Lietuva) Dr.med. Baltvesa kompāniju grupas prezidents, SBS valdes loceklis.

Detektīvdarbības tiesiskā regulējuma problēmas Lietuvā.

22. Aldona Kipāne (Latvija) Mag.iur. RSU doktorante - Bulings Latvijā: kriminoloģiskais

raksturojums.

III daļa

(16:00 – 18:00)

Moderatori: Gaļina Beliha

23. Armen Gabrielyan (Latvija) Dr.iur., BSA docents - Konvencijas par genocīda

nepieļaujamību un sodīšanu par to retroaktīvas piemērošanas problēmas.

24. Vita Zukule (Latvija) Mag.iur. Valsts policijas koledžas katedras vadītāja - Policijas

darbinieka kompetence pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanā, ar to

saistītā problemātika

25. Aelita Zīle (Латвия) Mg.sc.TQM Valsts policijas koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja -

Papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšanas metožu aprobācijas praktiskie aspekti

(Практические аспекты методов визуальной апробации описания следов папиллярных

26. Nikolina Grbič-Pavlovič (Bosnija un Hercegovina) Dr.iur., Iekšlietu augstskola (Visoka škola

unutrašnjih poslova) –Nepilngadīgo atbildība par pārkāpumiem Serbijas Republikā.

27. Nikolajs Sambors (Украина) Jur.zin. kandidāts, akadēmiķa Stašina Ukrainas fonda juridiskās

zinātnes laureāts. - Виды административных взысканий и уголовных наказаний, как

основания для отнесения административных правонарушений к уголовным

28. Rifat Juldošev (Tadžikistāna) Jur.zin. kandidāts, Tadžikistānas Republikas IeM Akadēmijas

kriminālprocesa katedras docents, milicijas majors - Tadžikistānas Republikas

kriminālprocesa tiesību stabilitāte.

29. Marina Sumbarova (Latvija) Dr.iur., BSA asoc.prof. – Izmeklētāja pieņemto procesuālo

lēmumu tiesiskuma un pamatotības nodrošināšana.

30. Guntars Loba (Latvija) Latvijas drošības biznesa asociācija. Nozaru ekspertu padomes

pārstāvis - Apsardzes darbības nozares loma, nozares profesionālās izglītības kvalitātes

nodrošināšanā.

31. Gaļina Beliha (Латвия) Mag.iur, BSA lektore  - Jaunums krimināllikumā – elektroniskā

Konferences rezultātu apkopošana.

Sertifikātu izsniegšana.

«Pavasara ballīte» (18:00, Lomonosova iela 1/4 , halle)

Pēdējo reizi rediģēts Svētdiena, 08 Oktobris 2017