wrapper

Ziņas

Papildus bezvadu datortīklam, uzstādiet bezvadu DECT telefonsakaru sistēmu un iegūstat patiešām bezvadu risinājumu!
Uzstādiet DECT mini-ATC un izmantojiet radiotelefona klausuli vai citus abonentu DECT-terminālus katram lietotājam. 

Ja Jums jau ir mini- vai iestāžu ATC, papildiniet to ar DECT funkcijām. Pieslēdziet jau esošai ATC sistēmu DECT, kura sastāv no kontrollera un bāzes stacijām, un izmantojiet radiotelefona klausuli vai citus abonenta DECT-terminālus katram lietotājam. Tajā pašā laika lietotājiem joprojām būs pieejamas visas ATC funkcijas.