wrapper

Ziņas

Nedz personāldaļas speciālistu, nedz grāmatveža, kas rēķina algas Jums nav nepieciešams. Viss pats par sevi uzskaitās, skaitās un disciplīnā kopa ar darba ražīgumu tikai paaugstinās.
Darba laika elektroniskā uzskaites sistēma – nozīmīgs pārvaldes instruments. Gribam uzsvērt, ka darba laika uzskaites sistēmas ierīkošana ļauj uzņēmuma vadītājam atrisināt veselu problēmu virkni. Pie tam, darba disciplīnas paaugstināšana nav vienīgais un pat nav būtiskākais uzdevums.


Mūsu izstrādātas sistēmas ļauj ņemt vērā praktiski visas uzņēmuma specifikās darba nianses. Sistēmas ierīkošana ļauj strādāt izmantojot internetu. T.i. veikt vienlaicīgo uzskaiti teritoriāli atdalītajos uzņēmuma apakšnodaļās vai filiālēs. Grāmatvedība vai personāldaļa var atrasties citā pilsētā, bet tas nenozīmē, ka viņiem nebūs on-line datu par ražošanas nodaļas personālu.
Mūsu sistēmas ļauj izveidot darba laika tabeles neierobežotam darbinieku skaitam, sadalot tos uz nepieciešamo apakšnodaļu skaitu. Pie tam darba laika grafiks šajās apakšnodaļās (uzņēmuma nodaļās vai filiālēs) var būt absolūti dažāds. Tas ir tā saucamā apakšnodaļu rokasgrāmata. Loģiski, ka darba laika uzskaites programma ļauj izveidot arī darbinieku rokasgrāmatu. Katram darbiniekam ir sava uzskaites kartiņa, kurā tiek reģistrēts personālais kods, vārds un uzvārds, tabeles numurs, amats un tiek ierakstīta apakšnodaļa, kurā darbinieks skaitās. „Vēsturē” tiek reģistrēti speciāli laika intervāli: atvaļinājums, slimības lapa, utt. Laika intervāli tiek automātiski atzīmēti attiecīgas apakšnodaļas tabelē. Tādā veidā apakšnodaļas vadītājam vairs nav nepieciešams „zīmēt astotniekus”. Programma fiksē katra darbinieka laiku. Pamatojoties uz reģistratoru datiem tiek formēta tabele, kurā ir atspoguļots nostrādātais darba laiks mēnesī. Tiek rēķināts kopējais darba laiks, nostrādāto dienu skaits, kā arī „nakts” darba laiks. Kā arī tabelē tiek atspoguļoti dati par atvaļinājumiem, slimības lapām u.c. tabeli var eksportēt uz Microsoft Excel. Tabelē var atvērt katra darbinieka kartiņu noteiktajā datumā, kurā var apskatīties katra darbinieka faktisko atnākšanas un aiziešanas laiku, kā arī intervālu starp šiem notikumiem. Darbinieka kartiņu lietotāju ērtībai arī var eksportēt uz Microsoft Excel.
Visas šīs uzskaites formas programmā tiek ievietotas kopējā datu bāzē, kas ir nepieciešama ikmēneša uzskaites veikšanai un darba algas, slimības lapu, atvaļinājumu, u.c. aprēķināšanai. Pievērsiet uzmanību, visi aprēķini tiks veikti automātiski. T.i., programma izveido darba laika tabeli, uz kuru pamatojoties tiek aprēķināta darba alga. Tāpēc, mūsuprāt, darba laika uzskaites sistēma – lielisks instruments ne tikai personāldaļas speciālistiem un lokālo apakšnodaļu vadītājiem, bet arī grāmatvežiem, kas aprēķina darba algu.

Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 12 Decembris 2014